Politica de confidentialitate | Turnichetul.ro

Politica de confidentialitate

   Turnichetul.ro este proprietate a Techno Master Autosafe SRL.

   Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre Techno Master Autosafe SRL. Pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

   Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

   Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. Techno Master Autosafe SRL se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si Techno Master Autosafe SRL.

      Turnichetul.ro foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

      Techno Master Autosafe SRL se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa strada Mendeleev, Nr. 17, Etaj 1, Ap. 6, Sector 1, Bucuresti, sau la adresa de e-mail office@technomaster.ro se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

   Techno Master Autosafe SRL certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare.

      Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

  • dreptul de a cere Turnichetul.ro si, implicit, Techno Master Autosafe SRL sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  • dreptul de a cere Turnichetul.ro si, implicit, Techno Master Autosafe SRL sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
  • dreptul de a cere Turnichetul.ro si, implicit, Techno Master Autosafe SRL sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;

   Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica continutul site-ului Turnichetul.ro, sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul Turnichetul.ro, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului Turnichetul.ro se va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat acest fapt.